coolGEO

Oferta

Firma geodezyjna coolGEO oferuje usługi geodezyjne w zakresie szeroko rozumianego procesu budowlanego, rozpoczynając od mapy do celów projektowych, poprzez obsługę geodezyjną budowy, kończąc na inwentaryzacji powykonawczej, z pełną dokumentacją na każdym etapie. Wykonujemy również wszystkie czynności prowadzące do ustalenia prawnych granic nieruchomości  gruntowych (dokumentacja oraz bezpośrednie wyznaczenie granic w terenie).

Wykonujemy:

 • rozgraniczenia nieruchomości
 • podziały nieruchomości
 • wznowienia punktów granicznych
 • okazanie granic nieruchomości w terenie
 • mapy do celów projektowych (w formie papierowej i cyfrowej)
 • pomiary aktualizacyjne (aktualizacja mapy zasadniczej, mapy sytuacyjno-wysokościowe)
 • pomiary realizacyjne
  • tyczenie budynku
  • tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej oraz sieci i przyłączy uzbrojenia terenu (wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, ciepłownicze i inne)
  • tyczenie dróg, parkingów i pozostałych elementów zagospodarowania terenu
  • wyznaczenie reperów roboczych
 • pełną obsługę geodezyjną inwestycji
  • geodezyjne opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego
  • założenie osnowy realizacyjnej
  • tyczenie osi konstrukcyjnych i punktów głównych budynku
  • wyznaczenie reperów roboczych
  • pomiary kontrolne
  • przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej
 • pomiary inwentaryzacyjne
  • inwentaryzacje powykonawcze budynku i zagospodarowania terenu z pełną dokumentacją potrzebną do odbioru przez nadzór budowlany
  • inwentaryzacje powykonawcze urządzeń infrastruktury technicznej oraz sieci i przyłączy uzbrojenia terenu (wodne, kanalizacyjne, gazowe, energetyczne, ciepłownicze i inne) z pełną dokumentacją
  • inwentaryzacje powykonawcze obiektów liniowych i powierzchniowych (dróg, rowów melioracyjnych, itp.)
 • pomiary kontrolne budynków i obiektów budowlanych
  • wyznaczenie wysokości obiektów
  • badanie pionowości poszczególnych elementów konstrukcji
  • badanie przemieszczeń, odkształceń i osiadań
 • pomiary powierzchni użytkowych budynków i lokali
 • pomiary objętości mas ziemnych (wykopów, nasypów, hałd, zwałowisk, itp.)
 • modele rzeźby terenu - numeryczny model terenu
 • przekroje podłużne i poprzeczne, niwelacje
 • wektoryzacja map - zamiana map analogowych na cyfrowe
 • inne geodezyjne pomiary specjalistyczne oraz opracowania kartograficzne (na życzenie zleceniodawcy)

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług!

Gwarantujemy szybkie i rzetelne wykonanie w atrakcyjnej cenie!