coolGEO

O mnie

Świadectwo uprawnień z geodezji i kartografii

Jestem absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskałem tytuł magistra z Inżynierii Środowiska oraz tytuł inżyniera z Geodezji i Kartografii.

Swoje doświadczenie zdobyłem pracując ponad 4 lata w krakowskim biurze geodezyjnym, wykonując prace zarówno terenowe jak i kameralne. Do zakresu moich obowiązków należało wykonywanie pomiarów sytuacyjno – wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych wraz z opracowaniem wyników tych pomiarów i sporządzaniem dokumentacji geodezyjnej. Byłem odpowiedzialny za kompleksową obsługę geodezyjną inwestycji m.in. kubaturowe budownictwo mieszkaniowe, stacje benzynowe, sieci światłowodowe i inne. Wykonywałem również czynności służące wyznaczeniu granic nieruchomości i podziały nieruchomości.

Pochodzę z Tomaszowa Lubelskiego, a Lipsko jest rodzinnym miastem mojej żony, stąd decyzja o prowadzeniu własnej działalności na jego obszarze i w okolicy.

Geodeta uprawniony

 

Posiadam uprawnienia zawodowe w w dwóch zakresach:

1. Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwestycyjne

2. Rozgraniczenie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych

Nr uprawnień zawodowych 22688